Dan-czech specialtransport - Dopravní projekty a logistická řešení

Svým zákazníkům nabízíme, prostřednictvím dalších druhů dopravy, komplexní logistická řešení pro přepravu jejich zboží. Centrální sídlo společnosti DAN-CZECH SPECIALTRANSPORT s.r.o. má díky blízkosti přístavu Mělník velmi strategickou polohu. S přístavem dlouhodobě spolupracuje a na základě velmi dobrých vzájemných vztahů může firma nabídnout zákazníkům, co se týče nadměrných nákladů a zásilek, velmi výhodné podmínky kombinované dopravy.

K následné přepravě zboží se používá zejména říční a námořní přeprava.


Image

Říční doprava

V mnoha případech je právě kombinace silničních a říčních cest pro zákazníka nejvýhodnější. Často je tento druh dopravy dokonce jedinou možností a rozhoduje tak o přepravitelnosti zboží a tedy jeho případné realizaci prodeje.

Co se týče mezinárodní těžké dopravy, bývá zboží z přístavu v Mělníku rozváženo na bárkách do dalších evropských přístavů např. Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Antverpy, Rotterdam nebo Amsterdam. Pokud se jedná o export, navazuje většinou v těchto říčních přístavech na říční dopravu doprava námořní, kdy jsou zásilky přeloženy z říčních plavidel na oceánské lodě a pokračují v rámci tohoto typu dopravy dále do světa. Celý proces funguje naopak, jedná-li se o import.

 • Říční přeprava zboží do evropských přístavů
 • Překládka zboží v říčních přístavech
 • Zasílatelská a poradenská činnost související s říční přepravou
 • Veškeré spediční činnosti v říčních přístavech na Labi zejména v Mělníku a Děčíně
 • Kontroly kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory
 • Dopravní připojištění zásilek
Image

Námořní doprava

Námořní doprava je v mezinárodní dopravě celosvětově nejdůležitějším, nejrozšířenějším a tím i po všech stránkách nejsložitějším dopravním oborem. Mnohdy bývá také nazývána "Matkou dopravních oborů" a většinou navazuje na těžkou silniční nebo říční dopravu. Patří mezi nejlevnější formu mezikontinentální přepravy, a proto je vyhledávaným druhem dopravy zboží po celém světě.

Společnost DAN-CZECH SPECIALTRANSPORT s.r.o. nabízí i zpracování kompletních dopravních projektů týkajících se nadměrné a těžké dopravy po celém světě a je schopna ve spolupráci s námořními dopravci přepravit nadměrné a těžkotonážní náklady téměř kamkoliv.

 • Zpracování exportní a importní námořní přepravy do a z přístavů celého světa, ve spolupráci se světovými rejdařskými společnostmi nebo jejich agenty
 • Komplexní poradenství
 • Přístavní manipulace, balení, označování a další přídavné služby v přístavech
 • Doporučíme nejvhodnější dodací podmínky
 • Dopravní připojištění zásilek