...there is no substitute for experience...

Dan-czech specialtransport - Úvod

Zabýváme se přepravou nadměrných a těžkých nákladů nejen po Evropě, ale prostřednictvím těžké kombinované dopravy, říční i námořní, téměř po celém světě.

Klademe důraz na spolehlivost, pružnost, profesionální, příjemnou a zodpovědnou práci svých kvalifikovaných zaměstnanců a nakonec i na reprezentativní vlastní techniku. Důvodem tohoto cíle je stále se zvyšující potřeba kvalitnější a rychlejší vzájemné informovanosti v nejobtížnějším a nejsložitějším segmentu dopravních služeb.

Zobrazit naše služby

Dan-czech - Photo Esta logo